دو سال پیش دوقلوهایی که دست در دست هم متولد شدند شگفتی پزشکان را برانگیختند. حالا دختران دوقلو، جینا و جیلیان از همیشه به هم نزدیکترند. جینا و جیلیان با یک بیماری نادر که در هر ۱۰۰۰۰ نفر برای یک نفر اتفاق می افتد متولد شدند، در این بیماری دوقلوها یک کیسه آمنیوتیک را در رحم مادرشان به اشتراک می‌گذارند. آن‌ها درحالیکه دستانشان را در دست هم قلاب کرده بودند متولد شدند و هرکسی که در اتاق زایمان بود را لال کردند.

حالا دو سال از آن زمان گذشته اما تغییر زیادی نکرده، دخترها هنوز هم جدایی ناپذیرند. آن‌ها مثل دو نخود در غلاف هستند، مادرشان می‌گوید: «وقتی پدرشان به فروشگاه می‌رود یکی از آن‌ها را با خود می‌برد و من آن یکی را نگه می‌دارم، در این شرایط هردوی آن‌ها ناراحت و نگران می‌شوند و مدام سراغ هم را می‌گیرند. آن‌ها واقعاً به هم نزدیک هستند.»

دوقلوهایی که دست در دست هم متولد شدند

دوقلوهایی که دست در دست هم متولد شدند دوقلوهایی که دست در دست هم متولد شدند دوقلوهایی که دست در دست هم متولد شدند دوقلوهایی که دست در دست هم متولد شدند

[su_frame align=”center”]دوقلوهایی که دست در دست هم متولد شدند[/su_frame]