مجلسرشت رویایی- معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه ضمن ارائه آماری از وضعیت بودجه استان های گیلان و بوشهر، از نحوه اختصاص اعتبارات به این استان ها دفاع کرد.

به گزارش ایرنا، حمید پورمحمدی در جلسه علنی نوبت عصر شنبه مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به اظهارات صبح امروز عبدالحمید خدری نماینده بوشهر مبنی بر عدم عدالت در تخصیص اعتبارات استان ها توسط دولت گفت: نگرانی ما این است نمایندگانی که به دولت اعتماد کرده اند فکر کنند منابع به صورت دل بخواهی توزیع می شود.

او اضافه کرد: همکاران من در سازمان برنامه و بودجه پس از اتفاق صبح، از من خواهش کردند تا از شان کارشناسی آن ها دفاع کنم.

پورمحمدی در ادامه به مقایسه تخصیص اعتبارات دو استان بوشهر و گیلان پرداخت و گفت: بودجه استان گیلان ۱۱۲ میلیارد تومان و بودجه استان بوشهر ۲۸۵ میلیارد تومان در سال ۹۵ بوده است.

او ادامه داد: ۵۲ درصد بودجه به استان گیلان و ۸۰ درصد بودجه به استان بوشهر تخصیص یافته است. در ۶ ماهه سال جاری نیز استان گیلان ۳۲۳ میلیارد تومان بودجه دریافت کرده و استان بوشهر ۴۴۴ میلیارد تومان سهم داشته است.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه مطرح کرد: میزان تخصیص بودجه استان گیلان ۴۰ درصد و برای استان بوشهر ۴۱ درصد بوده است.

پورمحمدی گفت: در مورد هزینه های جاری نیز در ۶ ماهه نخست سال جاری باید توجه داشت که برای هر دو استان ۹۱ درصد از بودجه تخصیص یافته است.

در هنگام این صحبت ها عبدالحمید خدری نماینده بوشهر فریاد دروغ است را چندین مرتبه تکرار کرد.

عبدالحمید خدری نماینده بوشهر در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی نسبت به عدم اختصاص بودجه لازم به استان بوشهر انتقاد کرد و گفت: در استان گیلان صددرصد بودجه تخصیص یافته ولی در استان بوشهر تنها ۳۵ درصد بودجه اختصاص داده شده است (در اینجا بخوانید).