رشت رویایی- صبح امروز جلسه رسیدگی به اتهامات متهم پرونده اهورا در دادگاه کیفری یک استان گیلان به ریاست قاضی لسانی برگزار شد.

به نقل از گیل خبر، پدر اهورا سیاه پوش به همراه وکیلش وارد دادگاه شد بعد از چند دقیقه متهم را با دستبند های گره خورده به دست و پایش آوردند اما مادر اهورا در دادگاه حضور نداشت. تنها وکیل او و به نظر پدربزرگ کودک در اولین جلسه دادگاه حاضر شدند.

پس از قرائت متن کیفر خواست توسط نماینده دادستان، پدر اهورا  از دادگاه تقاضای قصاص کرد و گفت :تا خودم طناب دار را گردنش نیندازم آرام نمی شوم و چیزی جز این نمی خواهم.

او ادامه داد: با رئیس ساختمان برای پیگیری وضعیت اهورا در ارتباط بودم . او حدود ساعت ۳:۳۰ با من تماس گرفت و گفت: کجایی؟ اهورا حالت خوبی ندارد. من خارج از انزلی بودم و خودم را به بیمارستان رساندم که پزشکان گفتند چنین اتفاقی برای اهورا افتاده است.

او همچنین گفت: تعجبم از مادر اهوراست که می‌گوید هیچ شکایتی ندارم. همسایه ها به من گفتند که صدای جیغ بچه را شنیدند و هنگامی که در آپارتمان را شکستند با بدن عریان اهورا مواجه شدند که از دهان و مقعد خونریزی داشته و ادرارش بر کف زمین ریخته بود و با دست جمع شده بود. یکی از همسایه ها گفته بود که به او تنفس داده است و اهورا نفس می کشید، سپس خانم های همسایه بچه را شستند و او را به بیمارستان انتقال دادند .

او گفت: پزشکان بیمارستان گفتند که کودک ریه ندارد و از ناحیه قفسه سینه آسیب دیده است .

عدم حضور مادر اهورا در نخستین جلسه بررسی پرونده قتل اهورا

مادر اهورا در دادگاه حضور نداشت و این موضوع حتی موجب تعجب رییس دادگاه شد، پس از چند دقیقه وکیل مادر اهورا فرا خوانده شد و او نیز از دادگاه به نمایندگی از سوی موکلش، قصاص متهم را درخواست کرد.

پس از لحظاتی (م. ق) متهم به قتل عمدی و کودک آزاری اهورا و همچنین مرتکب به شرب خمر به دفاع از خود پرداخت و گفت: اعترافات قبلی‌اش  تحت شکنجه از او گرفته شده است .

ناپدری اهورا گفت: چگونه ممکن است طی مدت دو هفته هم دست اهورا را بسوزانم و هم به او تجاوز کنم؟ یعنی از انسانیت هیچی نفهمیده ام ؟ به غیر از من کس دیگری در آن خانه نبوده؟ چرا مادر او متوجه این رفتارها نشده است؟

او در پاسخ به قاضی دادگاه  گفت:کودک آزاری را قبول ندارم و خود صاحب دختر کوچکی است اما شرب خمر را قبول دارم.

همسر موقت مادر اهورا درباره چگونگی حادثه گفت: جای رد سُر خوردن پای اهورا در دستشویی است اما به من گفتند ساختگی است. قفل مرکزی در آپارتمان نیز خراب بود و من خودم در را برای همسایه ها باز کردم و بدن اهورا خونی نبود و خودم بچه را ابتدا به بیمارستان رازی و بعد پورسینا بردم .

او همچنین گفت: مادر اهورا به من گفت فرار کن، میلاد و بابا تو را می‌کشند.

قاتل اهورا مدعی شد که در آگاهی به من گفتند باید قتل را به گردن بگیرم چون خبر آن رسانه ای شده است .

در حالی که ترس و اضطراب چهره متهم را در برگرفته بود در ادامه پرسش های قاضی گفت: ۸ شبانه روز من را کتک زدند، سه روز اول به من آب ندادند و حتی اجازه ندادند اعترافاتم را بنویسم و فقط اثر انگشت و امضا از من گرفتند. کف پایم را با لوله می‌زدند و سپس پای من رادر یک لگن آب سرد گذاشتند و بعد از آن به من می گفتند راه برو . حتی در صحنه بازسازی در اتاق بغلی من را زدند.

متهم ادامه داد: حتی شاهد دارم که مادر اهورا به من گفت فرار کن. نمی خواهم گناه کسی را بشویم اماخودش هر روز جلوی نمایشگاه به دنبال من می‌آمد.

در ادامه جلسه نماینده دادستان دست خط متهم را به رییس دادگاه نشان داد که متهم در این مورد مدعی شده بود که با ترس و تحت فشار اعترافات اولیه را نوشته است و اظهارات او را تکذیب کرد.

در ادامه نماینده دادستان، صورت جلسه دیگری را با دست خط متهم ارائه داد .

م.ق در ادامه دفاعیات خود درباره بازجویی روز اول گفت: خالکوبی‌های بدن من را دیدند و به من گفتند تو شیطان پرست هستی.

پس از لحظاتی فیلم بازسازی صحنه قتل پخش شد، یکی از اعضای خانواده متهم که در جلسه حضور داشت مدام زیر لب می گفت خدا جای حق نشسته است و دعا میخواند.

او هنوز این حادثه هولناک را باور نکرده است . در حالی که لحظاتی از بازساری فیلم پخش می شد و قاضی رو به متهم گفت نشانه هایی از فشار برای اقرار گیری از شما در فیلم دیده نمی‌شود .

متهم در جواب گفت: شاید خود باز پرس می‌خواهد با دستگیری من ترفیع درجه بگیرد.

قاضی گفت: هیچ بازپرسی برای دستگیری شما ترفیع درجه نخواهد گرفت . ادامه فیلم پخش می‌شود. خانواده متهم همچنان معترض هستند و معتقدند در صحنه بازسازی، متهم مضطرب بوده و حرف‌هایی که به او می‌زدند را فقط تکرار می‌کند.

م.ق در ادامه دفاعیات خود اقرار می کند که ضربه آرامی به اهورا زده و او تعادلش را از دست داده است و از پشت سرش به دیوار خورده که همین موضوع منجر به خونریزی مغزی و مرگ او شده است .

ناپدری اهورا به رابطه خوب بین خود و اهورا و دخترش اشاره کرد و  گفت: من با این وزنم چگونه می‌توانم به کودک تجاوز کنم‌؟ کودک آسیب خواهد دید.

پس از اظهارات وکیل متهم، تصاویری از آثار ضرب و جرح بر بدن اهورا پخش شد، پدر اهورا رویش را برگرداند و طاقت دیدن کبودی های بر روی بدن اهورا را نداشت. با این حال خطاب به متهم گفت: همین بلا را سرت می‌آورم.

م.ق در ادامه دفاعیات خود، کبودی‌های بدن اهورا را ناشی از شیطنت‌های کودکانه او  دانست و گفت: یعنی در دو هفته من کودک را اینقدر کتک زدم؟
که پدر اهورا خطاب به او گفت:  تو دو هفته در آن خانه نبودی.

م.ق همچنین در باره شرب خمر به قاضی دادگاه توضیح گفت: به همراه مادر اهورا و چند نفر دیگر مشروبات الکی را استعمال می کردند.

در ادامه نماینده دادستان با کسب اجازه از دادگاه، گفته‌های متهم را متفاوت با آنچه پزشکی قانونی اظهار داشته عنوان کرد و گفت: بر طبق گفته پزشکی قانونی، ضربات شدید منجر به خونریزی و درنهایت قتل او شده است .

در پایان متهم در خواست تحقیق بیشتر درباره رابطه او و اهورا از همسایه ها را کرد .

سپس قاضی دادگاه ،ختم دادرسی و ادامه جلسه به صورت غیرعلنی برای بررسی پروند را عمل منافی عفت متهم را صادر کرد. دوباره دستبند ها به دست ها و پای متهم گره خوردند و پدر اهورا خطاب به متهم  گفت «دیدی نیامد، دیدی نیامد»