رشت رویایی- دریاچه میانشه که دریاچه چورت هم نامیده می‌شود در فاصله ۱۰ کیلومتری روستای چورت حد فاصل ساری تا کیاسر در استان مازندران ایران قرار دارد.

این دریاچه خیره کننده در مازندران بر اثر زمین لرزه به وجود آمد.

[su_frame align=”center”]دریاچه میانشه [/su_frame][su_frame align=”center”]دریاچه میانشه [/su_frame][su_frame align=”center”]دریاچه میانشه [/su_frame][su_frame align=”center”]دریاچه میانشه [/su_frame][su_frame align=”center”]دریاچه میانشه [/su_frame][su_frame align=”center”]دریاچه میانشه [/su_frame][su_frame align=”center”]دریاچه میانشه [/su_frame][su_frame align=”center”]دریاچه میانشه [/su_frame][su_frame align=”center”]دریاچه میانشه [/su_frame][su_frame align=”center”]دریاچه میانشه [/su_frame][su_frame align=”center”]دریاچه میانشه [/su_frame][su_frame align=”center”]دریاچه میانشه [/su_frame][su_frame align=”center”]دریاچه میانشه[/su_frame]