[su_frame align=”center”]درگیری بیمار و پزشک آستارایی ختم به خیر شد[/su_frame]

رشت رویایی- مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آستارا گفت: درگیری بین بیمار و پزشک آستارایی با حضور نمایندگان وزارت بهداشت در بیمارستان شهید بهشتی این شهرستان به مصالحه انجامید.

به گزارش ایرنا، حسین احمدی ادامه داد: در روز ششم مردادماه جاری، درگیری بین بیمار و پزشک رادیولوژی در کیلینیک خصوصی رادیولوژی رخ می دهد که پس از این اتفاق طرفین اقدام به شکایت از همدیگر می کنند.

او همچنین گفت: پس از گذشت مدت زمانی ، در نهایت با وساطت مسئولان دانشگاه علوم پزشکی گیلان و بهداشت و درمان آستارا، بیمار و پزشک در بیمارستان شهید بهشتی این شهرستان حضور یافته و از شکایت همدیگر صرف نظر کردند تا ماجرا ختم به صلح و آشتی شود.

احمدی خاطرنشان کرد: سربازان نظام سلامت موظف به پیگیری هرگونه بی احترامی و قصور در رابطه با بیماران ، مددجویان و همراهان بوده که در این میان حرمت جامعه پزشکی نیز بایستی همواره حفظ شود.

او گفت: با توجه به اهمیت موضوع سلامت، رسانه ها و فضای مجازی نیز شایسته است در انتشار و انعکاس اخبار حساسیت موضوع را درک کنند.

[su_frame align=”center”]درگیری بیمار و پزشک آستارایی ختم به خیر شد[/su_frame]

در اوایل مردادماه جاری تصویری از چهره خونی یک بیمار با عنوان درگیری متخصص رادیولوژی با بیمار آستارایی در کلینیک خصوصی در شبکه ها و گروه های اجتماعی انتشار یافته بود که پس از این ماجرا دانشگاه علوم پزشکی گیلان به سبب حساسیت موضوع اکیپ ویژه ای به منظور رسیدگی به موضوع مورد نظر را به ریاست معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، جمعی از مسئولان دانشگاه و مدیر شبکه بهداشت و درمان آستارا تشکیل داد.

۳۲ پزشک عمومی ، ۲۳ دندانپزشک ، ۱۷ پزشک متخصص ، هفت کارشناس تغذیه و فیزیوتراپی و چهار نفر ماما تحت پوشش سازمان نظام پزشکی آستارا مشغول خدمات رسانی به مردم هستند.

[su_frame align=”center”]درگیری بیمار و پزشک آستارایی ختم به خیر شد[/su_frame]