[su_frame align=”left”]متهم[/su_frame]

رشت رویایی- جلسه رسیدگی به پرونده دو سارق حرفه‌ای در حالی در دادگاه کیفری برگزار شد که در کیفرخواست برای آنها مجازات قطع دست درخواست شده است.

به گزارش جام‌جم، دو سارق حرفه‌ای سرقت‌های خود را نیمه‌دوم سال ۹۳ در تهران آغاز کرده و با پرسه زنی در شهر به خانه‌ها دستبرد می‌زدند. ماموران با افزایش شکایت‌ها تحقیقات در این باره را آغاز کرده و دو سارق سابقه‌دار را شناسایی و دستگیر کردند.

متهمان در بازجویی‌ها به ۱۲ فقره سرقت از خانه‌ها اعتراف کردند. با توجه به سابقه متهمان در ارتکاب جرائم و شگرد آنها، دادسرا برای آنها درخواست مجازات قطعید کرد. یکی از متهمان سه فقره و متهم دیگر شش فقره سابقه سرقت داشت. پرونده این سارقان به شعبه هشتم دادگاه کیفری استان تهران ارسال و یکی از متهمان دیروز به ریاست قاضی حسین اصغرزاده محاکمه شد.

یکی از سارقان که با قرار وثیقه آزاد شده بود، در جلسه دادگاه حاضر نشد و همدستش به نام امین به دفاع از خود پرداخت. در ابتدای جلسه سه نفر از شاکیان به طرح شکایت پرداختند. یکی از آنها گفت: تازه زندگی مشترک خود را شروع کرده بودیم. دزدان با تخریب در وارد خانه شده و هدیه‌های روز عروسی‌مان را همراه طلاهای همسرم سرقت کردند.

در ادامه امین به اتهام مشارکت در ۱۲ فقره سرقت و تخریب در، پای میز محاکمه قرار گرفت. او با رد اتهامش گفت: من در سرقت‌ها نقش نداشتم. یک روز دوستم از من خواست مقابل خانه‌ای برویم. من منتظر ماندم و او بعد از دقایقی با یک ال‌سی‌دی از خانه بیرون آمد. فقط از من خواست در حمل آن کمکش کنم و برای این کار صد هزار تومان به من داد. همدستم از من خواست قبول کنم تا او بتواند برای آزادی‌ام وثیقه بگذارد اما وقتی خودش آزاد شد، مرا فراموش کرد.

پس از دفاعیات متهم، قضات برای تصمیم‌گیری وارد شور شدند.