درباره ما

رشتِ رویایی، یک وب‌سایت خبری تحلیلی با مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. رشتِ رویایی رویکردی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی دارد و تلاش دارد تا حد ممکن برای مخاطبانی با سلیقه‌های مختلف، محتواهای متفاوتی تولید کند.
رشتِ رویایی، در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند و خود را ملزم به رعایت تمام قوانین کشور می‌داند.

صاحب امتیار و مدیرمسوول: رویا محمدعلی‌پور
سردبیر: مجتبا پورمحسن

به ما پیام بفرستید!