رشت رویایی- دکتر نصرتی تمرکززدایی را هدف اجلاس شهرداران کلانشهرها عنوان کرد و گفت: از این پس مقرر شد هر دبیرخانه در یکی از کلانشهرها فعالیت کند و معاونین هر کلانشهر مدیریت دبیرخانه مربوطه را بر عهده می گیرند.

به گزارش اداره اطلاع رسانی مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر مسعود نصرتی در حاشیه برگزاری نود و پنجمین اجلاس شهرداران کلانشهرهای کشور در اصفهان، مطرح کرد: این نشست با هدف ایجاد درآمد های پایدار در جهت تحقق اهداف توسعه پایدار شهرها در اصفهان برگزار شد و نتایج آن در دستور کار قرار خواهد گرفت.

شهردار رشت با تاکید بر ضرورت تبادل تجربیات کلانشهرها اضافه کرد: مباحثی همچون محیط زیست شهری و صنعت گردشگری و رونق آن در این نشست بررسی شد.

دکتر نصرتی با بیان اینکه ظرفیت ها و تجارب بین المللی خوبی نزد کلانشهرهای کشور وجود دارد مطرح کرد: جلسات مجمع کلانشهرها می تواند در راستای انتقال تجارب کمک شایان توجهی نماید.

او اضافه کرد: مدیریت شهری حق ندارد با پول مردم به شیوه سعی و خطا پیش برود و کارها را به صورت آزمایشی انجام دهد و به همین دلیل چنین اجلاس و نشست هایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

شهردار کلانشهر رشت با بیان اینکه این اجلاس با هدف تمرکز زدایی برگزار شده است مطرح کرد: از این پس مقرر شد هر دبیرخانه در یکی از کلانشهرها فعالیت کند و معاونین آن کلانشهر مدیریت همان دبیرخانه را بر عهده بگیرند.

مسعود نصرتی در پایان با اشاره به ضرورت هم افزایی کلانشهرها در راستای دستیابی به درآمد و توسعه پایدار گفت: نتایج این اجلاس و جلسات شهرداران کلانشهرها با سایر مراکز استان ها و دیگر شهرها منتقل خواهد شد تا شهرداری های دیگر نیز از این تجارب بهره برداری کنند.