[su_frame align=”left”]خیابان‌های بندرانزلی به همت همیاران محیط زیست از زباله پاک‌سازی شد[/su_frame]

رشت رویایی- در اقدامی فرهنگی پس از پایان حرکت دسته های عزاداری در ظهر عاشورا و توزیع غذاهای نذری بین عزاداران ، خیابان های شهرساحلی انزلی توسط گروه همیاران محیط زیست و مردم با فرهنگ انزلی پاکسازی شد.

به گزارش ایرنا، عصر چهارشنبه گروه همیاران محیط زیست، پس از پایان حرکت دستجات عزاداری اقدام به پاکسازی خیابان ها و کوچه های شهرساحلی انزلی کردند.

در این حرکت جمعی که از سه روز پیش با اطلاع رسانی درفضای مجازی شکل گرفته بود افراد پس از تجمع در میدان مرکزی شهر مسیر میدان امام (ره) تا چهار راه شهدا را از زباله ها پاکسازی کردند.

این گروه فرهنگی فعال محیط زیست در بندرانزلی پیش از این نیز، برنامه هایی از قبیل پاکسازی ساحل، پاکسازی پارک ها و برنامه های فرهنگی دیگر را با هدف حساس تر شدن مردم نسبت به پاک بودن محیط زیست به مرحله اجرا درآورده بودند.

همچنین این گروه فرهنگی و فعال محیط زیست، روزهای دوشنبه را به عنوان روز فرهنگ درانزلی انتخاب کرده و با فراخوان در رسانه های فضای مجازی ، هر هفته در این روز یک کار فرهنگی در یکی از نقاط مختلف شهر انجام می دهد.

[su_frame align=”center”]خیابان‌های بندرانزلی به همت همیاران محیط زیست از زباله پاک‌سازی شد[/su_frame] [su_frame align=”center”]خیابان‌های بندرانزلی به همت همیاران محیط زیست از زباله پاک‌سازی شد[/su_frame] [su_frame align=”center”]خیابان‌های بندرانزلی به همت همیاران محیط زیست از زباله پاک‌سازی شد[/su_frame] [su_frame align=”center”]خیابان‌های بندرانزلی به همت همیاران محیط زیست از زباله پاک‌سازی شد[/su_frame]

[su_frame align=”center”]خیابان‌های بندرانزلی به همت همیاران محیط زیست از زباله پاک‌سازی شد[/su_frame]