نرگس مقدسیان

انتشارات افراز، ۱۳۹۴

قیمت: ۷٬۷۰۰ تومان

[su_frame align=”left”]کتاب «خوشه‌های اقاقیا»[/su_frame]

«خوشه‌های اقاقیا» رمان کوتاهی به قلم نرگس مقدسیان نویسنده گیلانی است که سال ۹۴ از سوی انتشارات «افراز» منتشر شد. شخصیت اصلی و راوی این رمان، زن روزنامه‌نگاری به نام «آوا» که به دلیل ضربه‌ای که توی خیابان به سرش وارد آمده، در بیمارستان تحت مراقبت پزشکی قرار دارد. او نیمه هوشیار، روی تخت بیمارستان تمام دوران زندگی‌اش را ازهم‌گسیخته، آمیخته به کابوس و رؤیا و سیال در خواب بیداری روایت می‌کند.

این رمان ۱۱۲ صفحه‌ای از قدرت تخیل، احساس و تصویر بهرهٔ فراوانی برده است. رمان «خوشه‌های اقاقیا» نثری روان و زبانی پاکیزه دارد که داستان را به شیوه سیال ذهن روایت می‌کند. در سراسر رمان ضمن گسست زمانی و مکانی، به کلمات جان بخشیده می‌شود، طوری که خواننده احساس می‌کند درحال دیدن نمایش یا فیلمی است. تصویری سیال در خواب‌وبیداری که بیننده و مخاطب در آن منفعل نیست و در کار تولید داستان سهم و نقش اساسی دارد؛ به گونه‌ای که سرنوشت حوادث داستان را خودش تعیین می‌کند. مانند اینکه: «آرش دزد کابل باشد یا زندانی سیاسی یا هردو…».

آرش به عنوان سمبل و نماد یک انسان مبارز می‌تواند به دار آویخته شود. می‌تواند با ضربات چاقو کشته و جسدش زیر پل بزرگ شهر پیدا شود. می در سحرگاهی تیرباران و جسدش زیر درخت اقاقیاِ حیاط خانه یا درجایی دور دفن شود و نیز می‌تواند گم شود و جسدش هیچ‌گاه پیدا نشود…

فضای حاکم بر داستان مملو از دلهره، وحشت، اضطراب و خشونت است. «آوا» راوی داستان دائم در کابوس‌هایش انبوهی از استخوان‌های ساعد دست و ساق و پا و جمجمه می‌بیند که نمی‌تواند از آنها فرار کند.

«خوشه‌های اقاقیا» سرشار از نمادها و نشانه‌هاست. ازجمله نمادهای برجستهٔ کتاب که مختص خودِ متن «نماد مستور» است و می‌توان تأویل‌هایی متفاوت از آن داشت؛ خون دلمه بسته‌ای که راوی در کابوس‌هایش دائم تکرارش می‌کند، گویا هنگام برداشتن آن از کف خیابان سرش ضربه می‌بیند یا از پیراهن خونی آرش که مادر از ساکی که آورده‌اند بیرون می‌کشد، قل می‌خورد کف ایوان. و زمانی در دست آوا سرد و بی‌رمق است و به سیاهی می‌زند و نیز راوی گمش می‌کند و در انتهای داستان، در کف خیابان، کنار دیوار بلند دنبالش می‌گردد. شاید این خون دلمه بسته نماد آرزوها و آمال‌های تحقق‌نیافتۀ یک نسل باشد…