رشت رویایی- دختری حدود ۲۱ ساله با انداختن خود از روی پل عاپر پیاده اقدام به خودکشی کرده است.

به گزارش رکنا، دختری ۲۱ ساله عصر امروز با پریدن از پل هوایی عابر پیاده ی میدان نماز شهرستان رضوانشهر اقدام به خودکشی کرد. همزمان با پرت شدن او از پل هوایی، کامیون عبوری از روی دست و پایش عبور کرد که منجر به قطع شدن یک دست و خرد شدن انگشتان پای او و شکسته شدن یکی از پاهایش شد.

مصدوم برای ادامه درمان، به بیمارستان انزلی منتقل شده است.

علت خودکشی، مخالفت خانواده  با ازدواج دختر ۲۱ ساله عنوان شده است.

گفتنی است که رضوانشهر، چندی پیش نیز شاهد حادثه هولناک خودکشی زن جوان به همراه فرزندانش و همچنین یک مرد جوان بوده است.