رشت رویایی- دختر ۱۵ ساله ای در تبریز با انداختن خود به زمین از ساختمان ۱۰ طبقه خودکشی کرد.

عصر جمعه ساعت ۱۷ دختر نوجوان ۱۵ ساله به قصد خودکشی به طیقه ۱۰ ساختمانی در کوی دامپزشکی تبریز رفت.

به گفته شاهدان حاضر در محل، حاضران بلافاصله با پلیس ،آتش نشانی و اورژانس تماس گرفتند ولی تنها یک دقیقه از تماس نگذشته بود که دختر نوجوان خود را به پایین پرتاب کرد.