رشت رویایی- مانسینلا (Hippomane mancinella) خطرناک‌ترین درختی است که حتی باعث مرگ افراد می‌شود. این درخت سمی کسانی را که به آن دست می‌زنند از این کار به شدت پشیمان می‌کند!

[su_frame align=”center”]خطرناک‌ترین درخت دنیا[/su_frame]

برای محافظت مردم دور تا دور درخت مانسینلا حفاظ مخصوص قرار می‌دهند و تابلوهای هشدار به رهگذران می‌گوید به هیچ وجه به درخت، میوه و حتی برگش دست نزنند. این درخت در غرب هندوستان و قسمت‌هایی از قاره آمریکا رشد کرده میوه می‌دهد. بلندی آن به سه تا پانزده متر می‌رسد.

[su_frame align=”center”]خطرناک‌ترین درخت دنیا[/su_frame]

اگر در یک روز بارانی فردی به طور اتفاقی از زیر شاخه‌ها و برگ‌های درخت بگذرد. قطرات فرو چکیده از برگ‌ها و میوه این درخت باعث زخم‌های عمیق می‌شود!

[su_frame align=”center”]خطرناک‌ترین درخت دنیا[/su_frame]

در صورت سوزاندن درخت دود حاصل از آن باعث کوری شده، و یا حتی دست زدن به تنه درخت آبسه‌های بزرگ روی پوست پوست به وجود می‌آورد گویی دست قربانی با آبجوش سوخته است. خوردن میوه این درخت اما باعث مرگ فرد می‌شود.

برنا