رشت رویایی- اتصال در سیستم سیم کشی برق موجب آتش سوزی واحد مسکونی ویلایی در عصر امروز در خیابان شهدای رشت شد.

معاون عملیات سازمان آتش نشانی شهرداری رشت درباره این آتش سوزی گفت: آتش نشانان به محض رسیدن به محل آتش سوزی شاهد شعله های آتش از یک منزل مسکونی که در دو طرف در حال گسترش بود، شدند که تیم های اعزامی نسبت به اطفا و پیشگیری از گسترش بیشتر آتش اقدام کردند.

شهرام مومنی  علت حادثه را اتصال در سیستم سیم کشی برق از ناحیه پشت بام این منزل مسکونی اعلام کرد  و گفت: انباشت وسایل قابل اشتعال از جمله کاغذ در پشت بام موجب شدت این آتش سوزی شد.

معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت: در این آتش سوزی به کسی آسیب جانی نرسید.