رشت رویایی- با وجود مشکلات زیستی در خانه سازی های انبوه و همچنین کمبود فضا در آینده طراحانه به دنبال راهی برای کاهش صدماتی هستند که خانه سازی به انسان‌ها وارد می‌کند. َاز مهمترین اقدامات این افراد ساخت خانه‌های تاشو است.

در یکی از تازه‌ترین طرح‌های ارائه شده گروه “نرجا” خانه‌ای تاشو با سبکی متفاوت طراحی کرده است که می‌تواند در آینده به یکی از منازل اصلی زندگی انسان تبدیل شود. این خانه قابلیت آن را دارد که خودش با تمامی شرایط فصلی تطبیق دهد.

[su_frame align=”center”]خانه‌هایی که مثل صندلی تاشو هستند[/su_frame]

این طرح از روی خانه اسکیموها برداشت شده است و تمامی اجزای آن از پارچه‌های خاصی ساخته شده است که می‌تواند با تغییر آب و هوا خود را هماهنگ کرده به صورتی که در سرما گرم و در تابستان خنک می‌شود.

این خانه همچنین از یک سیستم تهویه هوای جالب استفاده می‌کند. هوا به زیر خانه رفته و از آنجا سپس به داخل تزریق می‌شود اما نکته مهمان است که این هوا در مسیر خود از چندین فیلتر عبور کرده و متناسب با دمای اتاق خود را تنظیم می‌کند.

خانه‌هایی که مثل صندلی تاشو هستند

در این خانه دو طبقه تمامی امکانات رفاهی به صورت متحرک قرار گرفته است همچنین مشکل آب گرم که در بسیاری از خانه‌های تاشو دیده شد از بین رفته است. این خانه به راحتی قابل حمل بوده و می‌توان آن را به هر نقطه دلخواهی منتقل کرد.

برای رفع مشکلات زیستی این خانه تمام از مواد زیست سازگار و بازیافت پذیر ساخته شده است به طوری که اگر چند سالی در محیط رها شود سریعاً به کود تبدیل شده و اثری از خود باقی نمی‌گذارد. این خانه‌ها می‌توانند تا سال ۲۰۲۵ وارد بازار شوند.

خانه‌هایی که مثل صندلی تاشو هستند

خانه‌هایی که مثل صندلی تاشو هستند