رشت رویایی- فیلم سینمایی «خالتور» با مضمون کمدی موزیکال صدرنشین جدول فروش هفتگی فیلم‌ها شد.

به گزارش فارس، در هفته جاری فروش فیلم‌های سینمایی رشد چندانی نداشت تنها فیلمی که توانست نظر مخاطب را به خود جلب کند فیلم «خالتور» بود که در هفته دوم اکران صدرنشین جدول فروش فیلم‌های سینمایی شد.

فیلم سینمایی «خالتور» در هفته دوم نمایش با فروش ۱ میلیارد و ۳۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رتبه اول جدول فروش را به خود اختصاص داد.

فیلم سینمایی «خفه‌گی» در هفته چهارم نمایش با فروش ۳ میلیارد و ۲۷۹ میلیون ۷۸۲ هزار تومان به رتبه دوم جدول فروش هفتگی رسید.

فیلم سینمایی «زرد» در هفته ششم نمایش با فروش ۴ میلیارد و ۴۵۳ هزار و ۸۷۳ هزار تومان در رتبه سوم جدول قرار گرفت.

فیلم سینمایی «خانه دختر» در هفته پنجم نمایش با فروش ۲ میلیاردو ۵۷۰ میلیون و ۸۱۲ هزار تومان در رتبه چهارم قرار گرفت.

فیلم سینمایی «قهرمانان کوچک» در هفته ششم نمایش با فروش ۱ میلیارد و ۹۹۶ میلیون و ۳۹۶ هزار تومان رسید.