حمله به درمانگاهی در تهران‌ و ضرب و شتم بیماران و پرسنل (تصاویر)

جمعی از افراد ناشناس با حمله به درمانگاه خیریه شهیدموسوی (مسجدالاقصی) تهران پارس به ضرب و شتم بیماران و پرسنل پرداختند و موجب رعب و وحشت شدند.

حمله به درمانگاهی در تهران‌ و ضرب و شتم بیماران و پرسنل حمله به درمانگاهی در تهران‌ و ضرب و شتم بیماران و پرسنل حمله به درمانگاهی در تهران‌ و ضرب و شتم بیماران و پرسنل حمله به درمانگاهی در تهران‌ و ضرب و شتم بیماران و پرسنل حمله به درمانگاهی در تهران‌ و ضرب و شتم بیماران و پرسنل حمله به درمانگاهی در تهران‌ و ضرب و شتم بیماران و پرسنل حمله به درمانگاهی در تهران‌ و ضرب و شتم بیماران و پرسنل حمله به درمانگاهی در تهران‌ و ضرب و شتم بیماران و پرسنل حمله به درمانگاهی در تهران‌ و ضرب و شتم بیماران و پرسنل حمله به درمانگاهی در تهران‌ و ضرب و شتم بیماران و پرسنل حمله به درمانگاهی در تهران‌ و ضرب و شتم بیماران و پرسنل حمله به درمانگاهی در تهران‌ و ضرب و شتم بیماران و پرسنل

نظرات

اولین دیدگاه این مطلب را ثبت کنید

آگاه‌سازی از
680

wpDiscuz