شنیده می‌شود امیرحسین علوی و موسوی روزان، دو عضو شورای شهر رشت که از طیف اقلیت هستند غروب سه شنبه سوم فروردین‌ماه در جشن عیدانه یکی از کاندیداهای مجلس دهم که به دور دوم راه یافته حاضر شده‌اند. این کاندیدای مجلس که هزینه میلیاردی‌اش برای انتخابات مجلس در ماه‌های گذشته سروصدای زیادی به پا کرده، مراسم عیدانه‌اش را در ماسال برگزار کرده است. در دوم انتخابات مجلس حدود یک ماه دیگر برگزار می‌شود و دو نماینده رشت در این مرحله انتخاب می‌شوند.

حضور دو عضو شورا در جشن عید کاندیدای رشت در ماسال