[su_frame align=”left”]حسین هدایتی[/su_frame]

رشت رویایی- عابر بانک پرسپولیسی‌ها برای فصل نقشه‌های زیادی در سر دارد.

پرسپولیس برای فصل جدید برنامه‌های زیادی دارد. آنها با برانکو سرمربی خود قراردادی دو ساله بسته‌اند و می‌خواهند تیمی قدرتمند را وارد رقابت‌ها کنند. حسین هدایتی عابر بانک پرسپولیسی‌ها در جلسه‌ای که با طاهری، برانکو برگزار کرد به آنها قول داده که ۱۰ بازیکن تراز اول را برای پرسپولیس جذب کند.

خودش در این مورد می‌گوید: «در جلسه با برانکو به او گفتم تمام و کمال در خدمت این چهره ارزشمند و پرسپولیس هستم. من اسم بازیکن نمی‌آورم اما نه یک بازیکن، نه دو بازیکن حاضر هستم تا ۱۰ بازیکن تراز اول که طاهری و برانکو تشخیص بدهند برای کمک به پرسپولیس در فصل آینده به این تیم بیاورم تا هواداران خوشحال شوند.»