حسن روحانی

رشت رویایی- موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون تلفیق و برنامه و بودجه مجلس و عضو شورای حقوق و دستمزد با بیان این موضوع که حقوق‌ها باید بر اساس تورم افزایش پیدا کند خاطرنشان کرد: حتی یک بار هم نشده است که حقوق بر اساس تورم افزایش پیدا کند و یا ضریب شغل و شاغل را به درستی در پرداخت حقوق اعمال کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه ضمن انتقاد از حقوق ناهماهنگ کارکنان در کشور گفت: حقوق نمایندگان مجلس حقوق ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است که در نهایت دریافتی آنها حدود ۴ میلیون می‌شود؛ که ضریب حقوق نمایندگان ۱۶۰۰ است اما حقوق رئیس جمهور ۱۸۰۰ است یعنی در ماه حدود ۶ میلیون حقوق می‌گیرد.

معاونین مجلس و معاون رئیس جمهور ضریب حقوقی ۱۷۰۰ دارند؛ اما قطعاً حقوق وزرا و معاونین آنها در این حد نیست و در سطح پاداش‌ها حقوق‌های بیشتری دریافت می‌کنند.

ثروتی در پایان تأکید کرد: دولت باید برای چنین حقوق‌هایی از بیمه مرکزی توضیح بخواهد و مشخص کند چه پاداش‌هایی می‌تواند تا این سطح حقوق یک کارمند را افزایش دهد و چه مدت است که این پاداش‌ها به کارمندان پرداخت می‌شود.

اگر با همکاری دولت و مجلس قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان اصلاح و اجرا شود، نارضایتی‌های حقوقی تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند و به این صورت دیگر کمتر شاهد تخلفات در دستمزدها و حقوق‌ها خواهیم بود.