حرکت عجیب پیرمرد ۸۲ ساله برای کشتن زن جوان+تصاویر

رشت رویایی- سالمندی منتظر شد تا ایستگاه قطار شلوغ شود و بعد خانم غریبه‌ای را بدون هیچ دلیل سعی کرد روی ریل‌های قطار بیاندازد.

«یوشی‌یوکی شینوهارا» ۸۲ ساله ژاپنی حدود ۴۵ دقیقه روی سکوی قطار منتظر ایستاد تا به اندازه کافی شلوغ شود.

سپس منتظر شد تا قطار نزدیک شود و بعد ناگهان کفش‌هایش را پرت کرد و به طرف یک خانم حمله کرد تا او را به پایین سکو بیاندازد.

خانم «شیتال کرای» ۳۲ ساله با فاصله زیادی از خط زرد ایستاده بود که ناگهان مرد غریبه‌ای کفش‌هایش را پرت کرد و او را به سمت پایین سکو هل داد. اما خوشبختانه سر او به دیواره قطار سمتی که لوکوموتیوران می‌نشیند برخورد کرد و به عقب برگشت.

در این لحظه بقیه مسافران برای کمک به او به سمتش دویدند. خوشبختانه او خراش جزئی‌ای برداشت.

«شینوهارا» برای گرفتن اطلاعات بیشتر در زندان به سر می‌برد و در حال بازجویی هم هست تا اینکه دادگاه تشکیل شود.

«یوشی‌یوکی شینوهارا» 82 ساله «یوشی‌یوکی شینوهارا» 82 ساله

نظرات

اولین دیدگاه این مطلب را ثبت کنید

آگاه‌سازی از
680

wpDiscuz