رشت رویایی- بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران،‌ اکنون جمعیت ایران ۷۹ میلیون و ۲۶۲ هزار نفر است.

[su_frame align=”center”]جمعیت - مردم[/su_frame]

بر اساس آخرین برآورد مرکز آمار، جمعیت کشور امروز (چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵) از مرز ۷۹ میلیون نفر گذشت و به ۷۹ میلیون و ۲۶۲ هزار نفر رسید.

بنابراین برعکس گمانه‌زنی‌ها، جمعیت ایران هنوز به ۸۰ میلیون نفر نرسیده است.

محاسبه جمعیت کشور بر اساس رابطه رشد صورت می‌گیرد که در آن جمعیت سرشماری سال ۱۳۹۰ و رشد جمعیت سالانه کشور دخیل است که در حال حاضر حدود ۰.۰۱۱۷۹ و بر پایه سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ نرخ رشد جمعیت کشور حدود ۱.۲۹ درصد است که پس از انجام هر سرشماری نرخ رشد پیش‌بینی مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرد.

مرجع رسمی آماری کشور پیش از این پیش‌بینی کرده بود که کل جمعیت ایران در پایان سال ۱۳۹۳ به ۷۷.۸ میلیون و در سال ۱۳۹۵ به بیش از ۷۹.۶ میلیون نفر خواهد رسید.

بر این اساس جمعیت کل ایران بنابر نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ از ۷۰ میلیون و ۴۹۶ هزار نفر در سال ۱۳۸۵ با رشد حدود یک میلیون نفری در هر سال به ۷۵ میلیون و ۱۵۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۰ افزایش یافته است.