[su_frame align=”center”]شورا[/su_frame]

رشت رویایی- دویستمین جلسه شورای چهارم در واپسین روزهای باقی مانده از عمر این دوره از شورا با عدم حضور تعدادی از اعضای شورا تشکیل نشد.
لایحه مهمی که قراربود در این جلسه مطرح شود کمک۱۲ میلیاردی به باشگاه داماش بود که برخی از اعضای شورا با طرح این لایحه در صحن شورا مخالف بودند.

اما شنیده ها حکایت از این دارد که دلیل اصلی عدم حضور برخی از اعضا در جلسه غیر علنی امروز برکناری فرامرز جمشید پور از سرپرستی شهرداری رشت بود.
دلیلی که حتی در یکصد و نود و نهمین جلسه شورای شهر توسط فاطمه شیرزاد در میان اصحاب رسانه مطرح شد.

حاجی پور گفت: برخی در این ۱۰ روز مانده به پایان عمر شورا می خواهند تا سرپرست شهرداری رشت را برکنار کرده و یکی از اعضای شورای منتخب پنجم را به عنوان سرپرست منصوب کنند.

به نقل از اسماعیل حاجی پور با بیان اینکه این آبستراکسیون مربوط به تغییر در سرپرست شهرداری رشت بوده است، گفت: با فاصله چند روز مانده به پایان عمر شورای چهارم می خواستند سرپرستی شهرداری رشت را با تغییر مواجه نمایند.

او ادامه داد: شما می توانید از سایر اعضای شورای شهر بپرسید که چه اتفاقی در این میان رخ داد؟ از آقایان روزان، صابر، رفیعی، نیکومنش، رجبی یا خانم شیرزاد و … بپرسید که چه اتفاقی رخ داده است؟ ۸ نفر در ساختمان شورا حضور داشتند اما داخل جلسه وارد نشدند. در این ۱۰ روز مانده بجای اینکه آرامش در شورا ایجاد شود، می خواهند یکی از منتخبین شورای پنجم را به عنوان سرپرست منصوب کنند.

مالک باشگاه داماش گیلان و عضو شورای شهر رشت گفت: دستور جلسه را بررسی کنید، به هیچ عنوان بحث داماش وجود ندارد و آبستراکسیون برای همین موضوع بوده است، مگر امکان پذیر است که منی که مالک داماش هستم بخاطر کمک به داماش آبستراکسیون کنم؟! برنامه ریز آبستراکسیون بنده بودم و به جلسه نرفتم و اولین کسی که مخالفت کرد و گفت جلسه غیرقانونی است و می بایست برای برگزاری جلسه فوق العاده رای گیری صورت می گرفت، بنده بودم. دوستان مردم با فرهنگ شهر رشت را به بازی گرفته اند و دو هفته است بخاطر همین موضوع جلسات شورا را برهم می زنند.