رشت رویایی- یک راهب بودایی چینی که در سن ۱۳ سالگی به فراگیری آموزه‌های بودایی روی آورده و در سال ۲۰۱۲ در سن ۹۴ سالگی در گذشته بود به یک نماد مذهب بودایی تبدیل می‌شود.

فو هو که پیش از مرگش وصیت کرده بود بدنش مومیایی شود توسط متخصصان این فن در یک کوزه مومیایی شده بود. در آئین بودایی رسم است که راهب‌های مؤمن مومیایی می‌شوند و مؤمن‌ترین ها بدنشان سالم می‌ماند. این راهب که بدنش مومیایی شده بود قرار است با آب‌طلا پوشیده شود و در معبدی مورد ستایش قرار گیرد.

پس از پوشاندن این راهب با طلا قرار است بدنش در یک قفس شیشه‌ای در معبدی در قله یک کوه قرارداده شود و مورد عبادت دیگر راهب‌های چینی و مردمی غلاقه‌مند قرار گیرد.

[su_frame align=”center”]راهب بودایی چینی - فو هو[/su_frame] [su_frame align=”center”]راهب بودایی چینی - فو هو[/su_frame]