[su_frame align=”left”]پارتی شبانه[/su_frame]

رشت رویایی- بیش از ۷۰ زن و مرد مست و تعدادی دو جنسه شب گذشته در یکی از رستوران‌های فرحزاد (امیر ریش) دستگیر شدند.

ماموران پلیس پایتخت شب گذشته در جریان برگزاری یک میهمانی مختلط در یکی از رستوران‌های فرحزاد قرار گرفتند.

با حضور ماموران پلیس امنیت تهران در رستوران امیر ریش ۷۰ نفر دختر و پسر که مشروبات الکلی مصرف کرده بودند شناسایی و دستگیر شدند.

همچنین تعدادی دو جنسه نیز در میان افراد حاضر در میهمانی شناسایی شدند.

گفتنی است در میهمانی دیگری در بندرعباس نیز ۶۲ مرد و زن شناسایی و دستگیر شدند.