رشت رویایی- تماشاگران تیم سپیدرود رشت به دلیل فحاشی قومیتی و اهانت به تیم گسترش فولاد تبریز به پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال محکوم شد.

کمیته انضباطی رای خود را در خصوص تیم های فوتبال صادر کرد.

بر این اساس تماشاگران تیم سپیدرود رشت به دلیل فحاشی قومیتی و اهانت به تیم گسترش فولاد تبریز به پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال محکوم شد.

گفتنی است این رای قابل تجدید نظر است.