جریمه رانندگیرشت رویایی- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان گیلان نصب چراغ های ال ای دی و گردان برای خودروهای غیرامدادی را ممنوع عنوان و بیان کرد: طبق قانون برای متخلفان نصب چراغ گردان، جریمه ۴۰۰ هزار ریالی اعمال می شود.

به گزارش ایرنا، واحد اطلاع رسانی پلیس گیلان، سرهنگ محمدرضا محمدی گفت: براساس بند ۱۰۰ ماده یک و ماده های ۱۸۵ و۱۸۶ آیین نامه راهنمایی و رانندگی، فقط وسایل امدادی، انتظامی و خدماتی مجاز به داشتن چراغ گردان ال ای دی بوده و تنها در هنگام انجام ماموریت های مهم و فوری، مجاز به استفاده از این تجهیزات هستند و این گروه خودروها که در حال ماموریت نیستند، حق استفاده از چراغ های گردان را ندارند.

او ادامه داد: در کنترل های انجام شده تعدادی از مسئولان اداره ها و خودروهای شرکت ها و سازمان ها اقدام به نصب چراغ ال ای دی روی داشبورد جلو و گاها چراغ گردان سیار روی سقف خودرو می کنند حال اینکه نصب چراغ گردان مغایر قانون بوده و برای متخلفان جریمه ۴۰۰ هزار ریالی اعمال می شود.

رئیس پلیس راهور گیلان اضافه کرد: خودروهای غیرامدادی با استفاده بیهوده از علائم امدادی صرفاً به جهت رسیدن سریع تر به مقصد و نیز استفاده غیرمجاز از مسیرهای ویژه، حساسیت و اهمیت استفاده از علائم امدادی را نزد سایر رانندگان و مردم کاهش می دهند.

به گفته سرهنگ محمدی، استفاده غیرمجاز از چراغ های گردان می تواند انضباط و ایمنی ترافیکی جامعه را تهدید و موجبات نارضایتی مردم را فراهم کرده و مصداق بارز تضییع حقوق شهروندی است و بر این اساس، پلیس طبق ضوابط قانونی و قوانین، با متخلفان برخورد خواهد کرد.