رشت رویایی، سبحان حقدوست – همواره در محیط انسانی دو جریان در حال زیست هستند، جریانی که به دنبال بسط ظرفیت‌های اجتماع انسانی به سمت تعالی و توسعه است و جریان دیگر که به سوی تقلیل‌سازی اجتماعی انسانی در مسیر توسعه و تمهید و تکمیل منافع غیرعمومی است.

متاسفانه شهر باران‌های نقره‌ای ما رشت در طول چند دهه گذشته قربانی منازع این دو جریان بوده است. جریان ضدتوسعه شهر تاکنون موفق شده با تأمین منافع حداکثری خود موجب شود شهر رشت در شاخص‌های توسعه نسبت به شهرهای هم‌طراز و حتی پایین‌تر خود عقب بماند. هیچ نیازی به ارائه آمار نیست کافی است با ابزار ساده مشاهده کالبد شهر رشت و دیگر شهرها را مقایسه کنید به راحتی پی خواهید برد که تفکر ضدتوسعه چه بر شهر آورده است.

از ابتدای سال ۹۴ با استقرار دکتر ثابت قدم در شهرداری رشت تحول توسعه‌ای شهر آغاز شد. علیرغم اینکه شرایط اقتصادی کشور و استان در سال ۹۴ از وضعیت رکود تورمی خارج نشده اما تیم مدیریتی شهرداری رشت با اصلاحات ساختاری، رویه‌ای و مدیریتی تلاش کرد تحولات رشت را آغاز کند و عقب‌ماندگی چند دهه توسعه شهر را جبران کند که در همین راستا برنامه عملیاتی پنج ساله توسعه شهر رشت تدوین شد و در نیمه اول سال ۹۴ پروژه‌های محرک توسعه شهر عملیاتی شد.

اگرچه در این مجال امکان تحلیل دقیق آماری وجود ندارد اما به چند آمار کلی اشاره می‌شود:

– در سال ۹۳ در مجموع در شهر رشت ۷۰ پروژه عمرانی با اعتبار ۱۲۰ میلیارد طراحی گردید اما در سال ۹۴ بیش از ۱۷۶ پروژه با اعتبار ۳۴۰ میلیارد طراحی و اجرا شده است.

– در سال ۹۳ میزان تولید آسفالت شهر ۶۹۰۰۰ تن بود در حالی که در سال ۹۴ میزان تولید برای آسفالت شهر ۱۱۲۰۰۰ تن بوده است.

همان‌گونه که گفته شد شرایط اقتصادی نسبت به سال گذشته تفاوتی هم نکرده است.

واقعیت این است که جریان ضدتوسعه شهر در یک رویکرد شارلاتانیزم رسانه‌ای و در نقطه استقرار ضعف، تلاش بر آن دارد که مانع روند توسعه‌ای شهر شود.

به تعبیر یک اندیشمند حقایق موجودند، تنها دروغ‌ها هستند که ساخته می‌شوند. حال بگذارید قدری از این دروغ‌های ساخته شده جریان ضدتوسعه و منفعت‌طلب را واکاوی کنیم.

در پایان سال ۹۳ برای مجموعه مدیران حدود ۸۰۰ میلیون پاداش پرداخت شد که سهم حداکثری این مبلغ متعلق به مدیران بود

ودر عین حال فرمول پرداخت نیز از شفافیت لازم نیز برخوردار نبود به نحوی که بعضی از مدیران هم حق جلسه گرفتند هم حق عضویت در کارگروه و در مجموع سال ۹۳ بعضی از رده‌های مدیریتی مبالغی چون ۹۷ میلیون و ۷۰ میلیون و ۶۰ میلیون دریافت کردند و جالب اینکه کسانی هم مبالغ مهم دریافت کرده بودند که اساساً در هیچ کارگروهی نبودند

در سال ۹۴ در جهت توزیع عادلانه پاداش، کل مبالغ در نظر گرفته شده مدیران به نصف و حتی یک سوم کاهش یافت و مبالغ پرداخت‌نشده به مدیران در رده‌های کارشناسی و آن هم با محوریت اثرگذاری در سیستم پرداخت خواهد شد در همین منوال پرداختی سال گذشته به مدیران که بیش از ۸۰۰ میلیون بود به ۴۰۰ میلیون تقلیل خواهد یافت و در عین حال فرمول پرداخت شفاف شده است و از دادن پول در اختیار اجتناب شد.

اکنون جای سؤال اینست چرا جریان ضدتوسعه شهر سال گذشته وقتی پاداش‌های دریافتی آقایان نفری ۹۰ یا ۸۰ یا ۷۰ میلیون تومان بود لیستی منتشر نکردند و اظهار نگرانی نکردند؟

در آینده مشخص خواهد شد جریان ضدتوسعه شهر چگونه در سال گذشته بر فرایند بی‌تدبیری و عدم مدیریت بودجه و اموال شهرداری سکوت کرد و اکنون که شهرداری رشت قدم‌های بزرگ توسعه را برداشته چگونه شارلاتانیزم رسانه‌ای به راه انداخت.

جریان ضدتوسعه شهر در نقطه اضمحلال و تحقیر قرار گرفته و چاره‌ای ندارد جز قلب واقعیت، اما بی‌تردید مردم با روند توسعه شهر قضاوت خواهند کرد که در سال‌های گذشته جریان ضدتوسعه با تأمین منافع خود چگونه منافع عمومی یک شهر را به نابودی کشاند.