ناصر غنی، پدر فاطمه و مشعل، دوقلوهای به هم پیوسته اهل پاکستان هستند. اندکی پس از یک سالگی دوقلوها، پدر و مادرشان آن‌ها را به ریاض بردند تا عمل جراحی جداسازی را روی آن‌ها انجام دهند. سخت‌ترین بخش جداسازی مربوط به کبد بود. عمل جراحی موفقیت‌آمیز بود و پدر و مادر فاطمه و مشعل توانستند دو روز بعد از عمل آن‌ها را در آغوش بگیرند.

[su_frame align=”center”]جداسازی دوقلوهای پاکستانی[/su_frame]