[su_frame align=”left”]2[/su_frame]

رشت رویایی- اهدای اعضای برادر جبار کوچکی نژاد نماینده مردم  رشت به سه بیمار زندگی دوباره بخشید.

محمدرضا حسین زاده مسئول بیماری های خاص دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان گفت: اهدا عضو جابر کوچکی نژاد ۵۶ ساله ساکن رشت که به دلیل بروز عارضه عروقی داخل جمجمه ، دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانواده اش انجام شد.

او گفت: دو کلیه این فرد دچار مرگ مغزی صبح امروز در بیمارستان رازی رشت به دو بیمار نیازمند پیوند زده شد و کبد او نیز برای پیوند به بیمار نیازمند دیگری، به بیمارستان نمازی شیراز منتقل شد.

حسین زادهگفت: از ابتدای امسال تاکنون، خانواده ۹ نفر از افراد دچار مرگ مغزی برای اهداء عضو عزیزانشان رضایت دادند.