رشت رویایی- قرار گرفتن رستورانی داخل اقیانوس و آب‌هایی که در اطراف آن را احاطه کرده است جذابیت و هیجانی خاص به این رستوران داده است.
رستورانی در نزدیکی جزیره زنگبار تانزانیا و در میان آب‌های اقیانوس قرار دارد که به دلیل کم‌عمق بودن آب دریا، گردشگران می‌توانند به این مکان بیایند، ضمن اینکه گاهی در جزر و مد این رستوران بر روی خشکی قرار می‌گیرد.

رستورانی در نزدیکی جزیره زنگبار تانزانیا رستورانی در نزدیکی جزیره زنگبار تانزانیا رستورانی در نزدیکی جزیره زنگبار تانزانیا رستورانی در نزدیکی جزیره زنگبار تانزانیا رستورانی در نزدیکی جزیره زنگبار تانزانیا رستورانی در نزدیکی جزیره زنگبار تانزانیا رستورانی در نزدیکی جزیره زنگبار تانزانیا رستورانی در نزدیکی جزیره زنگبار تانزانیا