همه افراد می‌خواهند پولدار شوند. اگر به شخصیت و نشانه‌های افراد ثروتمند دقت کنید، متوجه می‌شوید که همه آن‌ها دارای یک نشانه و صفت یکسانی هستند که شاید موجب پولدار شدن آن‌ها شده است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که ثروتمندان یک سری نشانه‌ها دارند؛ این نشانه‌ها فقط شامل داشتن خانه و ماشین مدل بالا نیست، بلکه عادت‌هایی دارند که استرس آنها را نیز کاهش می‌دهد.

۱- هدف داشتن در زندگی
۸۰ درصد از میلیاردهای خودساخته یک هدف و آرزو را دنبال می‌کنند.

۲- می‌خوانند تا یاد بگیرند
۸۸ درصد میلیاردها روزانه نیم ساعت مطالعه دارند و هدف از مطالعه آنها برای یادگیری موارد جدید است.

۳- فکرهای بزرگ دارند
فکرهای بزرگ دارند و هدف‌های خیلی بزرگ‌تر. ۹۱ درصد از پولدارها تصمیمات زندگیشان را کاملاً خودشان می‌گیرند.

۴- مسوولیت پذیر هستند
از کارهای که دارای مسوولیت های سنگین است، فرار نمی‌کنند و مسوولیت را قبول می‌کنند.

۵- تحرک دارند
نمی‌ترسند و برای کار خود حرکت و تلاش می‌کنند.

۶- از شکست نمی‌ترسند
آن‌ها از شکست نمی‌ترسند، چون می‌دانند شکست بدترین اتفاق زندگی نیست.

۷- کارهای دیگران را تحسین می‌کنند
افرادی هستند که از موفقیت‌های دیگران خوشحال می‌شوند.

۸- روابط عمومی بالایی دارند
آن‌ها می‌توانند با تمام اقشار جامعه کنار بیایند و دوستان مختلفی دارند.

۹- می‌توانند با دیگران همکاری کنند
همکاری با دیگران می‌تواند باعث موفقیت بیشتر شما شود.

بیزینس اینسایدر