رشت رویایی- عکس زیر، تیپ قدیمی اصغر فرهادی – کارگردان مطرح سینمای ایران – در دهه ۱۳۶۰ را نشان می‌دهد.

[su_frame align=”center”]اصغر فرهادی[/su_frame]