[su_frame align=”center”]گیلان نیازمند بیش از 5 هزار تخت بیمارستانی است[/su_frame]

رشت رویایی- رییس دانشگاه علوم پزشکی گفت: با به خدمت گرفتن علم برای تولید ثروت، مراکز دانشگاه ها بایستی خودشان منبع درآمد باشند.

شاهرخ یوسف زاده چابک روز پنجشنبه در شورای توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی بازساختی گیلان در رشت گفت: با به خدمت گرفتن علم برای تولید ثروت، مراکز دانشگاه ها بایستی خودشان منبع درآمد باشند.

او کاربردی کردن تحقیقات را لازمه این کار دانست و گفت: شعار ایده ال ما در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، هر عضو هیات علمی یک شرکت دانش بنیان است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان توسعه ارتباطات صنعت و دانشگاه را مهم دانست و گفت: این ارتباطات با توجه به پتانسیل ها و ظرفیت ها در شهرک صنعتی به خوبی در حال شکل گیری است.

او تکنولوژی نانو را یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای علم آینده دانست و گفت: تکنولوژی نانو، اطلاعات، علم ژن و علوم شناختی در زمینه سلول ها چهار پایه بنای علم آینده است که اگر به این عوامل توجه نشود، حرکت علمی ما دچار نقصان خواهد شد.

یوسف زاده گفت: ما نمی توانیم نسبت به پیشرفت های علمی ادعایی داشته باشیم مگر این که از مجموعه این عوامل که به بحث سلول های بنیادی بر می گردد، دانش خودمان را در این زمینه ها گسترش دهیم.

او در ادامه با بیان این که دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان از سال گذشته برنامه راهبردی را برای این دانشگاه تهیه و تدوین کرده ،گفت: بر اساس تدوین این برنامه، پیشرو در دانشگاه های نسل سوم، کارآمد در ارایه خدمات و پیشگام در شاخص های سلامت چشم انداز این دانشگاه است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان گفت: تامین، حفظ و ارتقای سلامت جامعه با تکیه بر فرهنگ سازی و اعتلای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ماموریت این دانشگاه در راستای چشم انداز است.

او اضافه کرد: تهیه و تدوین نقشه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان، حاصل تلاش بیش از چهارهزار نفر ساعت در طول شش ماه اول سال ۹۵ با حضور بیش از ۳۰ نفر از مدیران اساتید با تجربه و اجرای سند راهبردی با افق ۱۰ ساله بر اساس برنامه ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی ایران و رهنمودهای مقام معظم رهبری است.