رشت رویایی- استاندار گیلان گفت: با تهیه سند آمایش سرزمینی می‌توان منسجم‌تر برای توسعه استان کار کرد اما تا زمان تهیه آن از فعالیت در مسیر توسعه استان باز نخواهیم ماند .

به گزارش ایرنا، مصطفی سالاری در نشست کارگروه تخصصی آمایش سرزمینی در رشت ،اقدامات صورت پذیرفته سه ماهه در زمینه آمایش سرزمینی استان را ارزشمند توصیف و مطرح کرد: به هر میزان دستگاه‌ها اطلاعات دقیق‌تری را برای تدوین آمایش سرزمینی استان ارائه دهند قطعاً تحلیل‌های بهتری در بخش‌های مختلف صورت خواهد پذیرفت.

او با بیان اینکه در صورت نیاز نقشه برداری هوایی در استان نیزباید شکل گیرد، افزود: تهیه نقشه هوایی موجب خواهد شد تا تمامی اصلاحات بر روی نقشه واحد ثبت ، تبادل اطلاعات راحت‌تر و مطالعات آمایش سرزمینی نیز برروی آن انجام گیرد.

سالاری اقدامات و مشارکت صورت گرفته در تهیه سند آمایش سرزمینی را میدوار کننده خواند و گفت: باید نحوه بهره‌گیری از نخبگان جامعه را ساماندهی و از این ظرفیت بهره گیریم.

او اضافه کرد: ارائه تلفیق برنامه‌های راهبردی درخواستی از سوی دستگاه‌ها در شورای برنامه ریزی در حقیقت نوعی آمایش است که وضعیت استان در بخش‌های مختلف را تبیین خواهد کرد .

او ادامه داد: آمایش سرزمینی ، تعارض بین سند بخشی را استخراج و راهکار ارائه خواهد داد.

سالاری با بیان اینکه باید از تمامی ظرفیت‌ها در جهت تهیه این سند بهره گیریم بر ضرورت همراهی دستگاه‌ها در تدوین سند آمایش تأکید کرد. مسئولان امر از هم اکنون باید در بحث تلفیق این برنامه‌ها آماده باشند.

او در ادامه با بیان اینکه باید با دید آینده پژوهی و سناریو نگاری دریابیم که در مسیر توسعه استان چه راهی را طی و احتمالات را استحصال کنیم ، گفت: پس از تحلیل وضع موجود ، سناریو نگاری و در نظر گرفتن احتمالات باید احتمال قوی را انتخاب و طراحی و ترسیم فعالیت‌ها را جهت‌دهی کنیم.

استاندار گیلان راهبرد را مأموریت فعلی در تهیه آمایش سرزمینی استان دانست و اضافه کرد: بعد از آن باید در سطح کلان جهت دهی‌ها هماهنگ شود.

نماینده عالی دولت در گیلان با بیان اینکه با تهیه سند آمایش سرزمینی می‌توانیم در ادامه کار منسجم‌تر از وضع موجود کار کنیم ، مطرح کرد: باید کارگروهی با ساختار مطالعات راهبردی یکسان شکل گرفته تا موضوعات بخشی در آنجا بررسی و هماهنگی های لازم صورت گیرد .
.