عکس روز
تنها عضو ثابت کابینه بریتانیا (PA)

اگرچه به‌زودی دیوید کامرون شماره ۱۰ داونینگ استریت را ترک می‌کند و ترزا می نخست‌وزیر بریتانیا خواهد شد، لری، گربه نخست‌وزیر پای ثابت شماره ۱۰ است حتا اگر نخست‌وزیر و اعضای کابینه عوض شوند.

تنها عضو ثابت کابینه بریتانیا (PA)

نظرات

اولین دیدگاه این مطلب را ثبت کنید

آگاه‌سازی از
680

wpDiscuz