صغری خانی شهرآبادی تنها بانوی رفتگر ایران است که در شهر پیش ‌قلعه استان خراسان شمالی به مدت ۱۲ سال است که با تکیه بر دستانش روزگار می‌گذراند.

[sliderpro id=”17″]

عکس: ایسنا