خدمت سربازی در چین اجباری است و زنان و دختران چینی آموزش های نظامی را در دوره خدمت فرا می گیرند.

به نقل از باشگاه خبرنگاران، ارتش آزادی بخش جمهوری خلق چین که بیش از ۹۰ سال از تاسیس آن می گذرد ساختار هماهنگ و گسترده ای پیدا کرده است. در اوت ۱۹۲۷ جمع کسیری از کارگران و دهقانان چینی به ارتش ملی کشورشان پیوستند، حالا ارتش چین از لحاظ تجهیزات و نیروهای مسلح جز ۱۰ ارتش برتر دنیاست. در چین قوانین خدمت سربازی الزامی است، اما این قانون به دلبل تعداد زیاد داوطلبان هیچوقت به طور کامل اجرا نشده است. در مورد توان نظامی ارتش چین طبق آمار بدست آمده در سال ۲۰۱۰ میلادی باید گفت که؛ این ارتش بیش از ۱۳۲۰ فروند جنگنده، ۹ زیردریایی هسته ای، ۲۴۰ کلاهک هسته ای و ۲۷ ناوشکن دارد.

[su_frame align=”center”]تمرینات فوق سنگین ارتش زنان چین[/su_frame] [su_frame align=”center”]تمرینات فوق سنگین ارتش زنان چین[/su_frame] [su_frame align=”center”]تمرینات فوق سنگین ارتش زنان چین[/su_frame] [su_frame align=”center”]تمرینات فوق سنگین ارتش زنان چین[/su_frame] [su_frame align=”center”]تمرینات فوق سنگین ارتش زنان چین[/su_frame] [su_frame align=”center”]تمرینات فوق سنگین ارتش زنان چین[/su_frame] [su_frame align=”center”]تمرینات فوق سنگین ارتش زنان چین[/su_frame] [su_frame align=”center”]تمرینات فوق سنگین ارتش زنان چین[/su_frame] [su_frame align=”center”]تمرینات فوق سنگین ارتش زنان چین[/su_frame] [su_frame align=”center”]تمرینات فوق سنگین ارتش زنان چین[/su_frame] [su_frame align=”center”]تمرینات فوق سنگین ارتش زنان چین[/su_frame] [su_frame align=”center”]تمرینات فوق سنگین ارتش زنان چین[/su_frame] [su_frame align=”center”]تمرینات فوق سنگین ارتش زنان چین[/su_frame] [su_frame align=”center”]تمرینات فوق سنگین ارتش زنان چین[/su_frame] [su_frame align=”center”]تمرینات فوق سنگین ارتش زنان چین[/su_frame] [su_frame align=”center”]تمرینات فوق سنگین ارتش زنان چین[/su_frame] [su_frame align=”center”]تمرینات فوق سنگین ارتش زنان چین[/su_frame]