رشت رویایی- مهدی لطفی، مجری شبکه باران در صفحه اینستاگرام خود عکسی از سید کاظم دلخوش منتشر کرده است.

[su_frame align=”center”]کاظم دلخوش[/su_frame]