[su_frame align=”center”]قدردانی استاندار گیلان از شهرداری رشت برای مدیریت یکپارچه و برنامه ریزی عملیات شهری / دکتر نجفی : نیروهای شهرداری حضور قوی و موثری را در مناطق پنجگانه شهری دارند[/su_frame]

رشت رویایی- پلیس راهور گیلان چند روز پیش در پاسخ به انتقادات محمدحسین واثق کارگرنیا، عضو شورای چهارم رشت، حرف جالب توجهی زد. سرهنگ محمدی گفت: در مدت زمانی که بنده به استان گیلان آمده ام تعامل خوبی میان شهرداری و پلیس ناجا وجود داشته است و مصوباتی نیز وجود دارد که شهر رشت به زودی به یک شهر هوشمند تبدیل شود که برای آن نصب و راه اندازی ۴۰۰ الی ۵۰۰ دوربین نیاز است. بنده امیدوارم که این اتفاق بیفتد با تغییرات در راس شهرداری ها در شهرهای مختلف این دست تفاهم نامه ها و مصوبه ها نادیده گرفته می شود.
این مقام مسوول ضمن تایید برنامه های شهرداری برای هوشمندسازی شهر، از نقش این پدیده در کاهش ترافیک سخن گفت و البته تاکید کرد که تغییرات در مدیریت ارشد شهرداری ها در ایران باعث نادیده گرفتن تفاهم نامه ها و مصوبه های سودمند می شود. این اتفاق متاسفانه در شهرداری رشت رخ داده و پس از اینکه شورای چهارم در آخرین روزهای عمرش، دکتر ثابت قدم را کنار گذاشت، عملاً برنامه های توسعه ای شهردای متوقف شده است. اگر شما از پیگیری پروژه هوشمندسازی شهر چیزی شنیدید، ما هم شنیده ایم. ما فقط شنیدیم که سرپرست شهرداری رسماً اعلام کرد شیرفلکه پروژه های عمرانی را بسته است. به دیگر سخن، ایشان رسماً توقف توسعه در رشت را اعلام کردند. البته که آقای جمشیدپور تحت فشار شورای چهارم مجبور شد چنین بگوید، همان شورایی که به فاصله یک ماه و نیم، یکشنبه برای برکناری اش تلاش کرد و با آبستراکسیون برخی از اعضای شورا، جلسه تشکیل نشد. شورای شهر که باید پیگیر پروژه های عمرانی و برنامه های توسعه محور شهرداری نظیر هوشمندسازی باشد، خود به مانعی بزرگ برای توسعه تبدیل شده است. خوشبختانه تا سه هفته دیگر عمر این شورا به پایان می رسد، اما خسارت های ناشی از متوقف ساختن چرخ توسعه و تفاهم نامه ها و مصوبه هایی نظیر هوشمندسازی را که نقش برجسته ای در زندگی مردم دارد، چه کسی باید بدهد؟ برای از سرگیری روند توسعه که پس از سه دهه با تلاش پیگیرانه دکتر ثابت قدم و برخی از اعضای مسوول و فهیم شورای شهر و مدیران زحمتکش شهرداری آغاز شد، چه فرایندی باید طی شود؟ هرچه هست دود این تصمیمات که نتیجه منفعت‌ طلبی عده ای از افراد است، به چشم مردم خواهد رفت.