المپیک تابستانی ۲۰۱۶ در ریو دوژانیرو این هفته در حالی آغاز شد که گزارش می‌شد شهر هنوز برای این رویداد مهم آماده نیست، اما تصاویر فضایی محل‌های برگزاری مسابقات نشانگر آمادگی کامل آن بوده است.

به گزارش ایسنا به نقل از ماشابل، ماهواره تصویربرداری شرکت دیجیتال گلوب مجموعه‌ای از تصاویر را از قبل و بعد از آماده‌سازی محل‌های برگزاری المپیک در  ریو ثبت کرده و نشان داده که مناطق اطراف شهر برای بازی‌ها تحت چه تغییراتی قرار گرفته‌اند.

در اینجا برخی از این تصاویر را مشاهده می‌کنید:

پارک المپیک بارا

قبل

[su_frame align=”center”][/su_frame]

بعد

[su_frame align=”center”][/su_frame]

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”20″]

دهکده المپیک

قبل

[su_frame align=”center”][/su_frame]

بعد

[su_frame align=”center”][/su_frame]

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”20″]

مرکز تیراندازی

قبل

[su_frame align=”center”][/su_frame]

بعد

[su_frame align=”center”][/su_frame]

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”20″]

زمین والیبال ساحلی

قبل

[su_frame align=”center”][/su_frame]

بعد

[su_frame align=”center”][/su_frame]

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”20″]

ورزشگاه وایت‌واتر

قبل

[su_frame align=”center”][/su_frame]

بعد

[su_frame align=”center”][/su_frame]

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”20″]

زمین کورنتیانس در سائوپائولو

قبل

[su_frame align=”center”][/su_frame]

بعد

[su_frame align=”center”][/su_frame]

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”20″]

زمین گلف المپیک

قبل

[su_frame align=”center”][/su_frame]

بعد

[su_frame align=”center”][/su_frame]