رشت رویایی- خدمات ارائه شده از سوی پلیس در بودجه سال آینده افزایش یافته و تنها در حوزه صدور پلاک خودرو، میزان هزینه ها ۳۰ هزار تومان افزایش یافته است.

به گزارش میزان، براساس لایحه بودجه سال ۹۷ در حوزه خدمات پلیس راهنمایی و رانندگی شاهد افزایش قیمت ارائه خدمات هستیم.دولت در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده خواستار افزایش قیمت در حوزه های ارائه خدمات به صاحبان گواهینامه و خودرو شده است.

افزایش جریمه تمدید گواهینامه تاریخ گذشته
براساس لایحه پیشنهادی دولت به مجلس، جریمه تمدید گواهینامه تاریخ گذشته به ازای هر سال عبور تاخیر در تمدید به ۷۵ هزار ریال رسیده است. این مبلغ در سه سال گذشته با قیمت ثابت ۵۰ هزار ریال به ازای هر سال تاخیر بود.

هزینه تعویض پلاک خودرو ۱ میلیون ریال
در لایحه بودجه سال آینده کشور، هزینه تعویض پلاک با افزایش ۲۵ هزار تومانی به یکصد هزار تومان رسیده است. این مبلغ در سال گذشته ۷۵ هزار تومان بود.
در همین حال هزینه تعویض پلاک موتور سیکلت ۲۵ هزار تومان تعیین شده است.

هزینه انگشت نگاری هفت هزار و ۵۰۰ تومان
سال آینده هزینه انگشت نگاری در مراکز پلیس ۱۰+ با افزایش دو هزار و پانصد تومانی به ۷۵ هزار ریال رسید. این هزینه برای اتباع خارجی ۱۵ هزار تومان است.

هزینه ۱۰۰ هزار تومانی صدور گذرنامه
در سال آینده صدور گذرنامه با افزایشی ۲۵ هزار تومانی به یکصد هزار تومان افزایش یافت. از این پس متقاضیان صدور یا تمدید گواهینامه باید ۱۰۰ هزار تومان هزینه صدور گذرنامه بدهند.