رشت رویایی- مرد همسایه پس از تجاوز به دختر بچه ۴ ساله سعی می‌کند او را به قتل برساند که توسط پلیس هند دستگیر شد.

دختر ۴ ساله که توسط همسایه ۲۶ ساله مورد تجاوز قرار گرفته است با پدر و مادرش که هر دو شاغل هستند زندگی می‌کند.

این حادثه در دهلی اتفاق افتاد و مجرم پس از تجاوز به دختر بچه قصد داشته او را به قتل برساند. گفته می‌شود کودک در کنار مادربزرگش خوابیده بوده که مجرم کودک را پنهانی به اتاق خود می‌برد.

مجرم پس از رسیدن به مقصود شومش به دلیل اینکه کسی صدای جیغ و درخواست کمک دخترک را نشوند سعی می‌کند او را خفه کند که در همین حین مادربزرگ او از راه می‌رسد. در ابتدا او می‌خواهد کودک را از پنجره به بیرون پرت کند اما به دلیل جیغ دخترک، همسایگان همگی به کوچه آمده بودند.

پلیس با کمک و همکاری همسایگان توانست این مجرم جانی را دستگیر کند. مجرم در حال حاضر برای تشکیل پرونده در بازداشتگاه به سر می‌برد.

گفتنی است، حال کودک بسیار وخیم گزارش شده است و در حال حاضر در بیمارستان به سر می‌برد.