[su_frame align=”center”]جمعیت[/su_frame]

رشت رویایی- بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵ بیش از ۶۴ درصد زنان ۱۰ ساله و بیشتر دارای همسر هستند که این میزان نسبت به سرشماری سال ۱۳۹۰ افزایش ۳.۳ درصدی را نشان می ‏دهد.

به گزارش مهر، نسبت زنان دارای همسر از ۶۱ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۶۴.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است، این افزایش شامل ۱ میلیون و ۹۶۶ هزار و ۱۸۶ نفر از زنان می ­باشد. نسبت مردان دارای همسر نیز در فاصله این دو سرشماری افزایشی بوده و از ۶۰ درصد در سرشماری سال ۱۳۹۰ به ۶۳.۳ درصد در این سرشماری رسیده است، این افزایش برای مردان ۳.۳ درصد بوده و شامل ۲ میلیون و ۱۷۱ هزار و ۵۹۲ نفر می ­باشد.

نتایج این سرشماری نشان می ‏دهد از جمعیت مردانی که بیشتر از ۱۰ سال سن دارند، ۶۵.۵ درصد حداقل برای یک بار ازدواج کرده‏ اند که از این میزان ۶۳.۳ درصد دارای همسر، ۱.۲ درصد بی همسر به دلیل طلاق و ۱ درصد بی همسر به دلیل فوت همسر هستند. درصد زنان حداقل یک بار ازدواج کرده ۷۳.۸ درصد است که از این میزان ۶۴.۳ درصد دارای همسر، ۲.۲ درصد بی همسر به دلیل طلاق و ۷.۸ درصد بی همسر به دلیل فوت همسر هستند. از نکات جالب توجه این جدول این است که تعداد زنان فاقد همسر(به دلیل طلاق و فوت همسر)، بیشتر از مردان است و یکی از دلایل اصلی این موضوع ازدواج مجدد مردان می ‏باشد.

درصد مردان و زنان هرگز ازدواج نکرده ۱۰ ساله و بیشتر، در این سرشماری نسبت به سرشماری گذشته کاهش داشته است.

بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵ درصد افرادی که در سن ازدواج قرار دارند اما تاکنون ازدواج نکرده‏ اند برای مردان از ۳۸ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳۴.۴ درصد در سال ۱۳۹۵ و برای زنان از ۳۰.۲ درصد به ۲۶.۲ درصد کاهش یافته است.

بررسی درصد هرگز ازدواج نکرده­ ها نشان می ­دهد، در برخی از گروه­های سنی این نسبت از الگوی کل کشور پیروی نکرده و در فاصله دو سرشماری، درصد هرگز ازدواج نکرده­ ها افزایش داشته است، نظیر درصد مردانی که تا کنون ازدواج نکرده ­اند در گروه سنی ۳۰ تا ۳۴ ساله، که از ۱۵.۹ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۲۰.۳ درصد در این سرشماری رسیده است، این در حالی است که درصد زنان هرگز ازدواج نکرده در همین گروه سنی ۳۰ تا ۳۴ ساله مطابق با الگوی کل کشور کاهشی بوده و از ۱۵.۴ درصد در سرشماری ۱۳۹۰ به ۱۵.۲ درصد در سرشماری ۱۳۹۵ رسیده است.