رضا قوچان‌نژادرشت رویایی- رضا قوچان نژاد و همسرش به زودی صاحب فرزند خواهند شد.

به گزارش خبرآنلاین، سروین بیات همسر رضا قوچان نژاد مهاجم محبوب تیم ملی که او را گوچی صدایش می کنند ، تصویر بانمکی از کفش های فوتبالی پدر و پسر منتشر کرده است!