دقایقی پیش تصادف دو خودرو در روستای بویین فومن سبب کشته شدن چهار تن شد.

تصادف وحشتناک در فومن ۴ کشته برجای گذاشت

تصادف وحشتناک در فومن ۴ کشته برجای گذاشت تصادف وحشتناک در فومن ۴ کشته برجای گذاشت

تصادف وحشتناک در فومن ۴ کشته برجای گذاشتتصادف وحشتناک در فومن ۴ کشته برجای گذاشت