رشت رویایی- ساعتی قبل در یک تصادف در خیابان معلم یک خودروی سواری از مسیرش منحرف شد و چپ کرد.

ساعت یک بامداد یکشنبه نهم اسفندماه یک خودروی سواری به رانندگی یک زن در نزدیکی یک نمایشگاه اتومبیل چپ کرد و با نمایشگاه برخورد کرد.

این حادثه تلفات جانی نداشت اما به نمایشگاه ماشین آسیب رسید. این چندمین حادثه رانندگی شدید در خیابان‌های رشت در یک هفته اخیر است. چند روز پیش برخورد دو خودرو در خیابان لاهیجان دو کشته برجا گذاشت.

تصادف تصادف