رشت رویایی- نورگل یشیل چای در اینستاگرام خود از مردم اصفهان تشکر کرد.

او در اینستاگرام خود نوشت:

از همه دوستانم در گروه، که به شکل گیری شخصیت دلارام کمک کردند خیلی تشکر می‌کنم.

همه با هم، در پی رویایی زیبا حرکت کردیم.

دست همگی درد نکنه، کارکردن با شما عالی بود.

از مردم اصفهان به خاطر شعور و مهمان نوازیشون تشکر می‌کنم. من هم شما رو دوست دارم.