رشت رویایی- شهردار منطقه ۴ رشت‌ گفت: تزلزل در مدیریت شهری در اجرای طرح‌های بلند‌مدت  تاثیر منفی می‌گذارد و این به ضرر مردم رشت است.

علیرضا مقصودی در گفت و گو با رشت رویایی گفت: با توجه به اینکه بودجه سال ۹۵ به شورای شهر ارایه و برای بازه زمانی پنجساله  تنظیم شده استیضاح شهردار رشت در بدترین زمان ممکن  صورت میگیرد که می تواند به شهر رشت آسیب بزند.

مقصودی تصریح کرد: اعضای محترم شورای شهر پیش از اینکه کسی را برای مدیریت رشت انتخاب  کنند درابتدا برایش یک چشم‌انداز تعریف کنند تا بر اساس ان بتوانند به اهداف خود درشهر رشت برسند‌. لذا تعامل با شهردار بایستی پیش از انتخاب وی باشد.

شهردار منطقه ۴ رشت با اشاره به  اینکه در دوره دوم شورا ۱۱ شهردار در رشت انتخاب شدند این بی‌ثباتی را موجب به زمین ماندن کارها و پروژه های عمرانی در رشت دانست وافزود: برخی از پروژه‌های عمرانی در رشت از سال‌ها پیش انبار شده و به زمین مانده، لذا تزلزل مدیریتی و استیضاح شهردار در این دوره کمکی به این وضعیت نمی‌کند و بدون شک تاثیر منفی بجا می‌گذارد.

وی افزود: دکتر ثابت قدم، شهردار رشت در مدیریت شهررشت‌ دید تعاملی با همه دستگاه‌ها و سازمان‌های ذیربط با شهرداری دارد و می‌توانیم از این فرصت در اداره شهر رشت به خوبی استفاده کنیم.