دکتر یوسف‌زاده چابک خبر داد:
تدوین نقشه راه دانشگاه علوم پزشکی گیلان با پنج محور

شاهرخ یوسف‌زاده چابک

رشت رویایی- رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: نقشه راه دانشگاه علوم پزشکی گیلان در راستای برنامه راهبردی با پنج محور تدوین شده است.

به گزارش فارس، شاهرخ یوسف‌زاده چابک امروز با اشاره به مشخص شدن مسیر دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: نقشه راه دانشگاه علوم پزشکی استان تدوین شده است و این امر موجب جلوگیری از آزمون و خطا می‌شود.

او تدوین نقشه راه دانشگاه علوم پزشکی گیلان را سبب مصرف منابع و انرژی به نحو مطلوب عنوان کرد و افزود: اگر بخواهیم منابع محدود خود را در جایی سرمایه‌گذاری کنیم می‌دانیم در کدام حوزه‌ها باید ورود داشته باشیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه بیماری‌های غیر واگیر یکی از مهم‌ترین پروژه‌ها در این دانشگاه است، گفت: موضوع غذا در مورد بیماری‌های غیرواگیر از مباحث بسیار با اهمیت است.

یوسف‌زاده چابک، توجه به غذا را در راستای برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی گیلان خواند و بیان کرد: امر مذکور نیازمند همراهی و همگامی با همدیگر و مطالبه عمومی است.

او به تدوین نقشه راه دانشگاه علوم پزشکی گیلان در پنج محور اشاره کرد و گفت: مسیر فرهنگی، پیگیری در بیمارستان‌ها، غذای سالم و غیر آلوده با حفظ محیط زیست، نشانگرهای رنگی تغذیه و استفاده از علوم جدید پنج راهبرد نقشه راه دانشگاه مذکور است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با تأکید بر استفاده از علوم جدید، خاطرنشان کرد: استفاده از علم ژنتیک در تولید غذای با کیفیت و طعم بهتر امر پذیرفته شده‌ای است و تمام دنیا در این مسیر حرکت می‌کند.

یوسف‌زاده چابک، توجه به کشاورزی و آبزیان در علم ژنتیک را مهم خواند و یادآور شد: تمام برنامه‌های دانشگاه علوم پزشکی گیلان در راستای تغییر سبک زندگی مردم است.

او با اشاره به اینکه تغییر ذائقه به اضافه میزان فعالیت فیزیکی در راستای تغییر سبک زندگی مردم مد نظر دانشگاه علوم پزشکی گیلان است، گفت: تغییر غذا و فعالیت مناسب فیزیکی در سلامتی تاثیرگذار است و دو بالی محسوب می‌شود که می‌تواند سلامت انسان‌ها را تامین کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان بر آموزش همگانی به منظور تغییر سبک زندگی مردم تأکید کرد و گفت: آموزش عمومی از طریق رسانه‌ها عاملی موثر است.

نظرات

اولین دیدگاه این مطلب را ثبت کنید

آگاه‌سازی از
680

wpDiscuz